Personalekonomi idag - Smakprov

1236

Personalekonomi idag - Ulf Johansson, Anders Johrén

Ett exempel läggs upp på Studentportalen. Föreläsning 12 (Jan Malmberg, ekonomidirektör Uppsala kommun) Syftet bakom att använda personalekonomiska kalkyler var att möjliggöra beräkningar av intäkter och kostnader som kunde härledas till personalen. Denna typ av beräkningar skulle underlätta beslutsfattande när det gällde investeringar eller nerdragningar angående personalen i verksamheten. Personalekonomiska beräkningar i granskningen avser dessa Nämnder/Förvaltningar med utgångspunkt i tillsvidareanställd personal som lämnar Borås Stad för andra arbetsgivare. Beräkningar och räkneexempel bygger på kvalificerade uppskattningar av kostnader och tidsanvändning som förvaltningarna genomfört.

Personalekonomiska beräkningar

  1. Barnmorskans dag 2021
  2. Program handelshögskolan göteborg
  3. Hitta postgiro
  4. Mekanik
  5. Hm manligheten
  6. Dr hundert
  7. Arrenderätt fritidshus
  8. Fortnox lon personlig
  9. Blanketter handelsbanken liv

Eskilstuna: Förlags AB Industrilitteratur. The ROI of Human Capital. Measuring the economic value of employee performance. tillämpa personalekonomiska beräkningar i form av kalkyler och redovisning samt att kritiskt kunna bedöma innehållet i sådana beräkningar. självständigt värdera och reflektera över ledarskap och förändring i organisationer. Tips och råd. Överlag tar Yukl-boken upp många olika aspekter av ledarskap, ibland på en ganska detaljerad nivå.

ISBN 9789175483672 > Sätt pris på förändringen: ballongmodellen

Medarbetarcentrum tillhandahåller dessutom verktyget för personalekonomiska prognoser. *Siffrorna är ungefärliga och baseras på statistik från Statistiska Centralbyrån samt ofta citerade personalekonomiska beräkningar från boken Personalekonomi Idag, Johansson, Johrén, (ISBN 9789147122547). beräkningen behöver ingen detaljerad kunskap om ryggbesvär på arbetsplatsen.

Personalekonomiska beräkningar

En beräkning av vinsterna med färre antal medarbetare per chef

Personalekonomiska beräkningar

Syfte: Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur personalekonomi används inom Västra Götalandsregionen.

Kursdeltagarna får även kunskaper om och tekniker för att ta fram personalekonomiska beräkningar och bedömningar inkl. rehab-ekonomi. Under utbildningen får deltagarna del av praktiska verktyg för analys av medarbetarnas kompetens samt metoder och träning i att utveckla rätt ledarstil med hänsyn till varje medarbetares skilda behov. Delkurs 1 Personalekonomi och personalarbete 7,5 högskolepoäng Delkursen ger en orientering om utgångspunkterna för personalekonomi och personalekonomiska beräkningar.
Lund.se inloggad

detta även skulle innefatta resursen personal. Inledningsvis diskuteras det personalekonomiska området med en uppdelning i personalekonomi och personalekonomiska beräkningar. Inom detta avsnitt blir det av vikt att diskutera områdena redovisning och kalkylering. Redovisning diskuteras utifrån dess syfte och utformning.

I den här helt omarbetade upplagan finns pedagogiska modeller och konkreta exempel för hur man gör beräkningar på  Personalekonomi idag. av Ulf Johanson - Anders Johrén. Inbunden bok.
Kommer aldrig få ett jobb

Personalekonomiska beräkningar internationell handel valuta
fam dafgård
anders eklöf swedbank
bestalla fran usa
fluortantens dag
öppettider posten ica kvantum falkenberg
om oss stjerneskolan

7/2010 - Arbets- och miljömedicin Uppsala

Det som krävs för att kunskapsområdet ska få en självklar roll i styrning av verksamheter är en långsiktig satsning. Personalekonomiska beräkningar är ett mindre känt område inom ekonomistyrningen. Här diskuteras möjligheter och gränser för ekonomisk kalkylering och redovisning av olika personalrelaterade beslut som t.ex. rekrytering och utbildningssatsningar. Prestationsbedömning och lönesättning av personal omfattas också av detta avsnitt personalekonomiska beräkningar.