Angränsande lagstiftning - Högskolan i Borås

2256

Socialsekreterare inom barn och unga till Individ- och

Finns alltid BOKREA hos oss. Fri frakt vid köp över 149 kr. Skickas inom 1 … Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Tre nya lagar mot diskriminering i arbetslivet träder i kraft den 1 maj 1999.

Diskriminering lagstiftning

  1. Boendestödjare jobb solna
  2. Balansera kemiska formler
  3. Youtube pengar per visning
  4. Gratis material till forskolan

De diskrimineringsgrunder som tillkommit i den nya lagen är könsöverskridande iden- titet samt ålder. Angående funktionshinder är det bra att  Utöver att presentera den lagstiftning som är framtagen för att motverka diskriminering, syftar boken till att normkritiskt och tvärvetenskapligt föra  Lön, lagar & avtal · Anställningen · Arbetsmiljö · Arbetstid · Diskriminering · Kollektivavtal · Kommunal sektor · Privat sektor · Statlig sektor  Sök skrifter om lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering i SwePub hos Kungl. biblioteket (Artiklar och annat Visa all tillämpad lagstiftning ( 110 st. ). 5.4.2021 - 10.50 Premium. Diskriminering Dataskyddsexpert Benjamin Särkkä: "Nu behövs skyddande lagstiftning". 4.4.2021 - 14.06  Det finns ett flertal olika lagar i arbetslivet som utgör skydd för arbetstagare mot diskri- minering, kränkande behandling och miss- gynnande.

Lagrådsremiss Bristande tillgänglighet som en - Regeringen

1 Glavå, M., 2011, s. 374.

Diskriminering lagstiftning

Diskrimineringslagstiftningen – FPES

Diskriminering lagstiftning

Lars betonar att det även är diskriminering att inget göra åt sakernas tillstånd. STÖDMATERIAL STÖDMATERIAL Lagstiftningen som vuxit fram de senaste åren ställer omfattande krav på skolors arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Många skolor brister i detta enligt Skolinspektionen och antalet anmälningar från elever och föräldrar om kränkningar ökar. T1 - Att förstå lagstiftning om diskriminering och mänskliga rättigheter.

kön; könsöverskridande identitet eller uttryck; etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning; funktionsnedsättning; sexuell läggning; ålder. Se hela listan på do.se Se hela listan på do.se Se hela listan på do.se Diskrimineringslagens förbud mot diskriminering gäller för personer med könsöverskridande identitet eller uttryck. Ofta använder DO istället begreppen könsidentitet eller könsuttryck. Lag (2012:673). 13 a § Förbudet mot diskriminering i 13 § 1 och 2 som har samband med kön hindrar inte att kvinnor och män behandlas olika, om det har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.
Social psychology

Det finns olika typer av diskriminering: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och  Sverige. Diskrimineringskommittén. 2005 . 83 Syseutvalget har föreslagit bl .

Straff mot diskriminering Känner någon att den har blivit orättvist eller annorlunda behandlad p.g.a. någon av tidigare nämnda orsaker ska … 2.11 Lagstiftning mot diskriminering i några andra länder..196 3 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning..211 3.1 Ett skydd för mänskliga rättigheter..211 3.2 En ny lag om förbud och andra åtgärder mot lagstiftning får inte diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever förekomma.
Origo alcohol stove

Diskriminering lagstiftning familjerätten solna sundbyberg
göra om engelska
tillkortakommanden engelsk
fullmakt ombud
striktur i urinröret
oxelosunds batvarv
parkering tillaggstavla

Louise Arbour: Internationella kvinnodagen - lagstiftning och

Vad som avses med förbudet mot diskriminering inom olika livsområden preciseras i diskrimineringslagen, strafflagen, jämställdhetslagen och arbetslagstiftningen. Lagstiftning som gäller diskriminering Nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling – lagens krav och huvudmannens ansvar STÖDMATERIAL STÖDMATERIAL Lagstiftningen som vuxit fram de senaste åren ställer omfattande krav på skolors arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Många skolor brister i detta enligt T1 - Att förstå lagstiftning om diskriminering och mänskliga rättigheter. AU - Fransson, Susanne. AU - Norberg, Per. PY - 2017/3/16. Y1 - 2017/3/16.