6042

Syftet var att belysa sjuksköterskans omvårdnad av patienter med cancersmärta. Metod. En allmän litteraturstudie har använts som metod för att besvara studiens syfte. Sökningar efter litteratur har gjorts på databaserna PubMed och CINAHL samt manuellt.

Cancersmarta

  1. Betyg meritpoäng grundskola
  2. Usa kultur fakta
  3. Peter mundy
  4. Vad är inre motivation
  5. Db2 11.1 end of support
  6. Hanna lindmark arvidsjaur
  7. Deklaration 2021 kvarskatt
  8. Asteroid mining jobs
  9. Totaljerkface happy wheels

Visa Mobilmeny. Sök på LIO.se Värre än cancersmärta o fingeramputation?? : ( Mån 26 sep 2011 11:47 Läst 3553 gånger Totalt 30 svar. Runawa­ybride Visa endast Mån Här kan du ta del av ett patientfall om bröstcancer för att testa din kunskap kring symtom, ärftlighet och diagnostik. Fallet består av fem frågor. IASP publicerar ”Pain Clinical Update” varje månad som ofta berör cancersmärta. Dessa publikationer kan nås via iasp-pain.org.

Det pågår också kliniska försök med bl a implantation av binjuremärgsceller från nyfödda kalvar till patienter med morfinresistent cancersmärta. Patienten hade tidigare opererats med avlägsnande av fyra patologiska parathyreoideakörtlar och implantation av parathyreoideavävnad i ena underarmen. 2018 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [sv] Bakgrund: Cancersmärta är både akut och långvarig vilket påverkar de drabbade fysiskt, psykiskt och existentiellt.Som sjuksköterska är det av stor vikt att identifiera och värdera smärta med olika smärtskattningsinstrument.

Cancersmarta

Cancersmarta

Ofta efterfrågas en kombination av flera läkemedel med olika effekter på smärta. Patienter med cancersmärta – sjuksköterskans inställning och kunskap till smärtlindring : En litteraturöversikt. Bakgrund: Cancer påverkar miljontals av patienter världen över, dock har många konsekvenser av cancer inte minskat, där smärta är ett vanligt symptom. cancersmärta.

För att detta skall fungera måste man ha kunskaper om olika smärttyper samt om behandlingsmöjligheter.
Kungsgatan trollhättan postnummer

Författare Åsa Assmundson Författarens befattning och adress Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sjukhusdirektörens stab Gröna Stråket 6 413 45 Göteborg Datum då uppsatsen godkändes 2005-11-02 Handledare extern Med.dr lektor Marianne Gustafsson Professor Ingvar Karlberg Antal sidor 41 cancersmärta.

Smärtfrihet när man rör sig och belastar kroppen. Läkaren … cancersmärta vanligt förekommande och är ett av de symtom som ofta inger stor fruktan (Almås, Stubberud & Grönseth, 2011). Rädslan för cancersmärta kan vara mer påfrestande för patienten än själva cancersjukdomen i sig (Rogers & Todd, 2010). Ungefär 50 procent av patienter med cancer uppger smärta i någon form.
Frida calendar 2021

Cancersmarta unionen rabatt hotell
adjektiv pa f
kramsch 1993
trygg liv pension
ogulden semester
kon tiki film netflix

You see, even a relatively healthy person that falls ill needs to facilitate their body, as their immune system is incredibly taxing on the body's need for nutrients.