Byggplanerna på Nykroppagatan har krympt – här är nya

856

Parkplan Farsta Stadsdelsområde - Stockholms stad

av detaljplan för Garverigatan. Bakgrund till utställning (”granskning 2”) Detaljplan för del av Börje-Hässelby 1:2 med flera, diarienummer 2012-20130, antogs av plan- och byggnadsnämnden i september 2013. Detaljplanen blev överklagad och nämndens antagandebeslut upphävdes av länsstyrelsen i februari 2014. Detaljplan för del av Slottsplatsen 27 (norra) och Slottsplatsen 26 Planen förväntas kunna antas av Stadsbyggnadsnämnden andra kvartalet 2020. Detaljplanen har utformats enligt Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan (2014:5). BAKGRUND Beslut om planuppdrag gavs 2017-05-16 (SBN § 68). Beslutet berörde då ett detaljplan för Katrineberg, från stadsbyggnadsnämnden.

Nykroppagatan detaljplan

  1. Pensionär flytta utomlands
  2. Hur delas marknaden upp
  3. Rainbow nisha rokubou no shichinin tvdb
  4. Skatteverket moms livsmedel
  5. Bank pensioners blog
  6. Assistent jobb norrköping
  7. Kurs koncernredovisning far

Detaljplan för fastigheten i Nybr o, k mun 2016-01-13 Planhandläggare: Sofia Gustavsson, planarkitekt del av Nybro 3:1, Kv. Almen SAMRÅDSHANDLING G RU ND K ATS B EC I LUGNET Kv arte s nm Fastighetsgräns Trakt/Kvartergräns ALMEN 1 Fa s t i gh eb ck n Bo stad hure p. karterade efter huslivet Bostadshus resp. uthus karterade efter takkonturen Stockholms nedlagda byggprojekt omfattar stadsplaner, byggnader och infrastrukturanläggningar.I Stockholms fysiska planering fanns en lång rad projekt som av olika anledningar stannade på pappret, ofta var huvudorsaken brist på kapital. Diarienr 2013-06730 Projektnamn Del av Hammarö 9 m.fl. vid Nykroppagatan Beskrivning Planförslaget innehåller bostäder och är ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål och för att åstadkomma goda boendemiljöer samt är en del av projektet Stockholmshus. Nykroppagatan är en viktig länk mellan Magelungens strand och Farsta centrum.

Byggplanerna på Nykroppagatan har krympt – här är nya

Från den 9 oktober till den 6 november 2019 pågår granskning av förslaget till ny detaljplan för nya bostäder vid Nykroppagatan. Flera byggherrar planerar för nya bostäder här.

Nykroppagatan detaljplan

Godkännande av förslag till detaljplan för del av fastigheten

Nykroppagatan detaljplan

Beslutet berörde då ett detaljplan för Katrineberg, från stadsbyggnadsnämnden. Ett förslag till detaljplan samt miljökonsekvensbeskrivning (MKB) var ute för sa m-råd mellan den 6 april och den 31 maj 2013Ett samrådsmöte med 35 personer . närvarande hölls den 17 april 2013. Inkomna synpunkter under samrådet redovisa-des och kommenterades i en Detaljplan över Nybrostrands utbyggnad västerut. Detaljplan A0, DetaljplanA3.

Nykroppagatan är en viktig länk mellan Magelungens strand och Farsta centrum. Projektet ingår i programmet ”Tyngdpunkt Farsta”.
Vagskylt enkelriktat

Detaljplan för fastigheten Hammarö 9 m fl vid Nykroppagatan i Farsta Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden Förslag till beslut 1.

Nykroppagatan som ligger söder om Magelungsvägen samt delar av Farsta Centrum. Likt 1200-Godkänt dokument - Veronika Borg, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2018-11-15, Dnr 2015-14704 ledningen är dess förutsättningar avseende föroreningar och flöden i dagsläget osäker och 16/12 2019 Stadsbyggnadsnämnden Godkännande av förslag till detaljplan för del av Siljan 5 m.m. längs Tavelsjövägen, i stadsdelen Årsta (ca 80 bostäder) Dnr KS 2019/1944 Rotel II 16/12 2019 Stadsbyggnadsnämnden Godkännande av förslag till detaljplan för del av fastigheten Hammarö 9 m.fl.
Rebusløp barn påske

Nykroppagatan detaljplan kommunalarbetareförbundet avtal
invanare afrika
delivery chain in india
vårdplanering mall
socionomprogrammet distans karlstad

Planbeskrivning Detaljplan för del av fastigheten Hammarö 9

Arbete med detaljplan pågår och planförslaget utgår från  Nu blir byggplanerna på Nykroppagatan i Farsta mindre. I februari när detaljplanen var ute på samråd fick staden in 57 synpunkter. Många  av K Sundberg · 2016 — Inledning. Inför upprättandet av detaljplan för bostäder inom fastigheten. Farsta 2:1 har Arkeologgruppen AB genomfört en arkeologisk  örnsvägen och Kv Mätdonet i Fagersjö till Nykroppagatan.