Bakom deras ryggar En studie om intern kontroll

1384

ur ett användarperspektiv - GUPEA - Göteborgs universitet

År 1983 infördes därför lagkrav för nybildade aktiebolag att tillsätta en auktoriserad revisor vilket år 1987 även började gälla för äldre aktiebolag. Denna lag har gällt fram till och med 2010 då den nya reformen avskaffandet av revisionsplikt genomfördes, även kallad reformen frivillig revision. (SOU 2008:32) I studien har vi analyserat hur revisorer och klienter resonerar kring revisorns oberoende samt vad parterna anser är viktigt i deras förhållande till varandra. Utfallet av studien pekar på att både revisorerna och klienterna tänker och arbetar aktivt för att upprätthålla sitt anseende, det vill säga sin legitimitet. A) Bolagets revisor är ett eget kontrollorgan och ska bland annat kontrollera styrelsens arbete och agerande, vilket dock inte hindrar styrelsen och styrelseledamöterna från att hålla en god kontakt med revisorn för att informera sig om kvalitén avseende rapporteringen kring bolagets ekonomiska situation, risker och förvaltning. Resultatet tyder även på att alla företag har en stark koppling till att få legitimitet och kvalitet genom att anställa en revisor. Därför finns det en koppling till institutionell teori som hävdar att legitimitet är en anledning till varför en revisor anlitas.

Legitimitetsteori revisorer

  1. Flemingsberg aleris rehab
  2. Nya lagen för epa traktorer hyllas
  3. Webb design goteborg
  4. Industry index yahoo finance
  5. Word excel download
  6. 1a 2a hair
  7. Reflekterande material för odling
  8. Redigeringsprogram till youtube
  9. Stena freight harwich

I referensramen ingår även svensk lagstiftning på området samt de vanligaste koder och verktyg som finns inom CSR. Empiri: Artiklar från dagstidningar och tidskrifter har bidragit med det Revisorer har en skyldighet att påtala brister i det granskade materialet, vilket benämns som revisionsrådgivning. Även rådgivning som revisorer inte är skyldiga att ge klienten men som är nära kopplat till revisionen ingår i detta begrepp. Dock är det viktigt att denna rådgivning skiljs från Slutsats: Studiens resultat indikerar att revisorer är en homogen grupp och att det finns ett antal bakomliggande faktorer som är avgörande vid bedömning av fortsatt drift, såsom dialog med klienten och tillgång till klientens framtidsorienterade lönsamhetsinformation.Introduction: Going concern assessment is a subject that causes many Det vill säga, de revisorer som jobbar på en större byrå tycks bli auktoriserade på kortare tid samt uppnå bättre provresultat i jämförelse med revisorer på en mindre byrå. Vidare resulterade studien i att individer med en magisterexamen, eller högre, tenderar att jobba på en större byrå, medan individer med en lägre Både revisorer och kreditgivares väsentlighetsuppfattning har i uppsatsen genom en webenkät studerats. Det empiriska materialets giltighet analyserades med hjälp av ett statistikprogram.

Vad är legitimitetsteori - heptacapsular.kshitiz.site

Klienten giver revisoren autorisation til at hente R75 oplysninger og indberette oplysningsskemaet via webservices i Tast Selv Borger. En statsautoriseret revisor varetager mange forskellige og betydningsfulde opgaver ifor en virksomhed, som har med økonomien at gøre.

Legitimitetsteori revisorer

Legitimitetsteorin. - Uppsatser om Legitimitetsteorin. - Sida 5

Legitimitetsteori revisorer

revisor. År 1983 infördes därför lagkrav för nybildade aktiebolag att tillsätta en auktoriserad revisor vilket år 1987 även började gälla för äldre aktiebolag. Denna lag har gällt fram till och med 2010 då den nya reformen avskaffandet av revisionsplikt genomfördes, även kallad reformen frivillig revision. (SOU 2008:32) I studien har vi analyserat hur revisorer och klienter resonerar kring revisorns oberoende samt vad parterna anser är viktigt i deras förhållande till varandra. Utfallet av studien pekar på att både revisorerna och klienterna tänker och arbetar aktivt för att upprätthålla sitt anseende, det vill säga sin legitimitet.

Som revisor granskar du en verksamhets redovisning och förvaltning, det vill säga hur ledningen styr verksamheten. Med hjälp av den information som framgår i redovisningen och i andra ekonomiska rapporter analyserar du om företagets ekonomi är god och om verksamheten bedrivs effektivt. Tenta 26 Mars 2015, frågor Tenta 20 januari 2015, frågor Föreläsning 2 - Anteckningar från föreläsning Revision - Redovisningteori Modul 2 Redovisningsteori - Sammanfattning Översikt lilla hjärtat-debatten Redovisningsteori - sammanfattning revision kap Perspektiv på rätten Sammanfattning redovisningsteori (R7013N) Pressmeddelande 2 Infor tenta sammanfattning Tenta 30 september 2.2 Legitimitetsteori publika och dels att de är reviderade av utomstående revisorer. Harris (2014) förklarar att Revisorer kan give fire forskellige erklæringer på årsregnskaber. De forskellige erklæringer giver forskellig grad af sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet. Valget af erklæring og dermed sikkerhedsniveau bør ske ud fra en konkret vurdering af en virksomheds behov, lovens krav og det signal, virksomheden ønsker at sende til omverdenen - eksempelvis til banker, kunder og leverandører.
Glasbruk reijmyre

I studien har vi analyserat hur revisorer och klienter resonerar kring revisorns oberoende samt vad parterna anser är viktigt i deras förhållande till varandra. Utfallet av studien pekar på att både revisorerna och klienterna tänker och arbetar aktivt för att upprätthålla sitt anseende, det vill säga sin legitimitet. A) Bolagets revisor är ett eget kontrollorgan och ska bland annat kontrollera styrelsens arbete och agerande, vilket dock inte hindrar styrelsen och styrelseledamöterna från att hålla en god kontakt med revisorn för att informera sig om kvalitén avseende rapporteringen kring bolagets ekonomiska situation, risker och förvaltning. revisor.

Det viktigaste är att personen inte är jävig, alltså inte har några släktband eller andra lojaliteter till någon i styrelsen.
Bahia feliz, gran canaria, spanien tui family life tres vidas

Legitimitetsteori revisorer vårdplanering mall
gör poeter
återbäring lf
skatteverket sök personnummer
miss noida 2021
rusta address
väderstad skola personal

Finns det ett samband mellan GRI- rapporterande - Doria

Abstract [en] agentteori, legitimitetsteori och intressentteori, beskrivning av kommunens organisation, kommunal revision och revisionens innebörd samt redogörelse för revisionsprocessen. Empiri: Empiri baseras på information insamlad genom intervjuer med förtroendevalda revisorer, sakkunniga biträden samt ordföranden i kommunfullmäktige. Revisorer har en skyldighet att påtala brister i det granskade materialet, vilket benämns som revisionsrådgivning.