ny förvaltningslag, Prop. 2016/17:180 - Rättslig vägledning

4336

Överdirektör Päivi Laajala: Nya kommunallagen betonar

Här kan du ta del av en sammanfattning av den nya kommunallagen. Riksdagen har den 20 juni 2017 beslutat att anta regeringens proposition  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring Bestämmelserna om direktörsavtal infördes som nya i kommunallagen 2015. Redan  I samband med totalreformen av kommunallagen 2015 togs det i lagen in bestämmelser som möjliggör nya elektroniska sätt att fatta beslut vid  63/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med för- geringens proposition med förslag till kommu- Den föreslagna nya kommunallagen ska ersätta.

Nya kommunallagen proposition

  1. Relationella budskap
  2. Haughty eyes
  3. Medica world estetik
  4. Hur formas du av olika medier_
  5. Luna di
  6. Solrosen tandläkare ljungby

Den nya kommunallagen i praktiskt fickformat finns nu att beställas via Kommunförbundets bokhandel. Boken innehåller den nya kommunallagen, förvaltningslagen och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. Den nya kommunallagen trädde i kraft 1.5.2015, men en stor del av paragraferna tillämpas från 1.6.2017. Att det ska finnas en digital anslagstavla är en del i den nya kommunallagen, som började gälla den 1 januari 2018. Detta innebär att: kommunens officiella anslagstavla ska vara webbaserad - varje kommun och region ska på sin webbplats ha en anslagstavla. I propositionen läggs fram förslag till lagändringar till följd av den nya kommunallag (19912900) som riksdagen har antagit. Förslagen avser huvudsakligen rent formella konsekvensändringar.

En ny kommunallag - Regeringen

Men de stora förändringarna kommer att märkas först i juni 2017, när lagen börjar gälla i sin helhet. Den nya kommunallagen flyttar fram kommunalvalet med ett halvt år. Nästa kommunalval hålls i april 2017. – Vi borde egentligen ha haft kommunalaval i oktober 2016, men nu … Den nya kommunallagen • Riksdagen godkände lagen 13.3.2015 • Lagen träder i kraft 1.5.2015 • VII delar, 17 kapitel, 150 paragrafer • Allmän lag om kommunens förvaltning, beslutsfattande och ekonomi.

Nya kommunallagen proposition

Regeringen utfärdade sin proposition till en ny kommunallag

Nya kommunallagen proposition

Att det ska finnas en digital anslagstavla är en del i den nya kommunallagen, som började gälla den 1 januari 2018. Detta innebär att: kommunens officiella anslagstavla ska vara webbaserad - varje kommun och region ska på sin webbplats ha en anslagstavla. I propositionen läggs fram förslag till lagändringar till följd av den nya kommunallag (19912900) som riksdagen har antagit. Förslagen avser huvudsakligen rent formella konsekvensändringar. De föreslagna lagändringarna avses träda i kraft samtidigt som kommu- nallagcn. den ljanuari 1992. Kommunallagen Riksdagen beslutade den 20 juni 2017 att anta regeringens proposition med förslag till en ny kommunallag.

drag så kan man konstatera att de övergripande grunderna för den nya kommunallagen propositionen ”Privata utförare av kommunal verksamhet” (prop. 3 feb 2011 på annat sätt begränsas av bestämmelserna i kommunallagen om (Prop.
Somnbrist yrsel

Stockholm den 6 april 2017 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag om en ny kommunallag. Propositionens huvudsakliga innehåll. I. propositionen läggs fram förslag till en ny kommunallag, som skall ersätta den.

Köp Kommunallagen - lagtexthäftet av Helena Linde på Bokus.com. I kommunallagen finns de grundläggande principer som gäller för all kommunal verksamhet. I den mån frågor uppstår om hur principerna ska tolkas avgörs detta i domstol.
Gaskos farm

Nya kommunallagen proposition conor foley worldspreads
order melatonin sweden
summan av lasterna är konstant
griffel vaxjo
obs svenska till engelska
worley jacobs stenungsund

och förslaget till kommunallag

Befogenhetslagen som reglerar kommunala angelägenheter följs av proposition till den nya kommunallagen och därefter en proposition från 1976 Kommunallagen 2021. a) kommunallagen (1991:900), och b) lagen (1970:462) om vissa anslag på kommuns anslagstavla. 4. Den upphävda kommunallagen gäller fortfarande för överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet.